Posudek o zdravotní způsobilosti pro sport

Co je potřeba:

 • Objednat na dětskou kardiologii (s výsledkem se pak objednat prostřednictvím web. aplikace MEDEVIO na prohlídku k nám).

nebo

 • Přímo ke sportovnímu lékaři, který prohlídku udělá komplexně. Tyto zdravotní prohlídky v osob. zájmu nejsou hrazeny z veřejného zdrav. pojištění.

Posudek o zdravotní způsobilosti k zotavovací akci (tábory, školy v přírodě, přím. tábory aj.)

Co je potřeba dodat:

 • Dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť (pokud se zde dítě léčí).
 • Oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu (užívání léků apod.).
 • Na termínu vyzvednutí je třeba se předem domluvit. Osobní prohlídka dítěte není nutná, pokud lékař nestanoví jinak.

Posudek má platnost 24 měsíců.
Bez výše dodaných informací nelze posudek vystavit.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (střední škola + SOU)

Co je potřeba dodat:

 • Kód oboru vzdělávání na formuláři Posudku o zdrav. způsobilosti ke vzdělávání.
 • Specifikaci oboru vzdělávání.
 • Dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť (pokud se zde dítě léčí).
 • Oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu.

Na termínu vyzvednutí je třeba se předem domluvit. Osobní prohlídka dítěte není nutná, pokud lékař nestanoví jinak. Posudek má platnost 24 měsíců. Bez výše dodaných informací nelze posudek vystavit.

Zdravotní potvrzení pro mat. školy, jesle, dětskou skupinu

Co je potřeba:

 • Originál formuláře přihlášky.
 • Dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť (pokud se zde dítě léčí).
 • Oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu (užívání léků apod.).

Na termínu vyzvednutí je třeba se předem domluvit. Osobní prohlídka dítěte není nutná, pokud lékař nestanoví jinak.

Zdravotní posudek k řízení motorových vozidel

Co je potřeba:

 • Formulář posudku z autoškoly.
 • Objednat se prostřednictvím web. aplikace MEDEVIO na zdrav. prohlídku.
 • Dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť (pokud se zde dítě léčí).

Výpis z dokumentace pro brigádu

Co je potřeba:

 • Dodat všechny aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť (pokud se zde dítě léčí).
 • Oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu (užívání léků apod.).

Na termínu vyzvednutí je třeba se předem domluvit. Lhůta pro zpracování lékařem je 14 dní. Osobní prohlídka dítěte není nutná, pokud lékař nestanoví jinak.