MUDr. Iveta Tomanová

adresa:

Fügnerova 39, 613 00 Brno

telefon:

548 525 148

email:

info@detska-ambulance.cz

Prováděné úkony

tisknout aktuální stránku


// zajišťujeme a poskytujeme


 • zajišťujeme povinné očkování dětí dle aktuálních zákonných norem a současně také veškeré nepovinné očkování včetně nákupu očkovacích látek

 • provádíme pravidelné preventivní prohlídky ve stanovených termínech po objednání

 • od listopadu roku 2009 jsme zavedli objednávkový systém i pro nemocné pacienty

 • poskytujeme návštěvní službu u novorozenců

 • rozlišení virové a bakteriální infekce pomocí přístroje pro vyšetření CRP markeru - výkon je hrazen zdravotními pojišťovnami

 • přímé vyšetření antigenu Streptococcus pyogenes z výtěru z krku – pomocí Strep – testu

 • nastřelujeme náušnice

 • zapůjčujeme kojeneckou váhu

 • komunikace telefonicky, e-mailem

 • znalost angličtiny pro zahraniční pacienty

 • jsme akreditované pracoviště pro výuku lékařů v oboru pediatrie a praktické lékařství pro děti a dorost

// hrazené úkony


Některé zákroky (případně administrativní úkony) prováděné v naší ambulanci jsou zpoplatněny a řídí se následujícím ceníkem hrazených služeb.

ceník hrazených služeb (platný od 1.2.2022)
Lékařská prohlídka v osobním zájmu - za účelem
vystavení řidičského průkazu
350 Kč
Vystavení nebo prodloužení potravinářského průkazu 200 Kč
Lékařská prohlídka k průkazu sportovce 250 Kč
Vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k zotavovací akci / v rámci prev. prohlídky 300 / 100 Kč
Jiná lékařská prohlídka v osobním zájmu 350 Kč
Výpis z dokumentace v osobním zájmu 300 Kč
Vyplnění formuláře „Oznámení úrazu“ 250 Kč
Vyplnění formuláře „Hodnocení bolestného“ 250 Kč
Propíchnutí uší s nástřelem náušnic 500 Kč
Propíchnutí uší s nástřelem náušnic (pro neregistrované pojištěnce) 600 Kč
Potvrzení přihlášky do MŠ - 1. přihláška 150 Kč
Potvrzení každé další přihlášky do MŠ 50 Kč
Vystavení lékařského posudku ke vzdělávání (střední škola, odborné učiliště, vysoká škola) 300 Kč
Administrativní úkon v osob. zájmu (uvolnění z TV, odklad školní docházky atd.) 150 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího nebo zdravotního průkazu 150 Kč
Nepovinné očkování (aplikace + režijní náklady (objednání, uskladnění, kontrola expirace) + poučení pacienta) 300 Kč
Lékařské vyšetření pro potřeby policie nebo soudů 300 Kč
Lékařské vyšetření do zahraničí 400 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy, inhalátoru na týden 150 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pobyt v ozdravovně - samoplátci 300 Kč
Vyšetření žadatele o zbrojní pas (skupina B) 500 Kč
Kopírování zpráv a dokumentů na žádost pacienta (za 1 stranu) 3 Kč