MUDr. Iveta Tomanová

adresa:

Fügnerova 39, 613 00 Brno

telefon:

548 525 148

email:

info@detska-ambulance.cz

Aktuality z ambulance

tisknout aktuální stránku

zobrazit datový sklad souborů pro pacienty

// Přidáno: 23.6.2020


Změna ordinační doby z důvodu pandemie COVID-19
 
Pondělí – Pátek: od 8-12,00 hod.
                               POUZE PRO OBJEDNANÉ ZDRAVÉ PACIENTY
                                         – doprovod- pouze 1 osoba!!

                               od 13-14,00 hod.
                      
POUZE PRO OBJEDNANĚ NEMOCNÉ PACIENTY
                                - prosíme o dodržování přesného času objednání!!

Objednávejte se na tel. číslech: 548 525 148
                                                     724 890 615
 
Prosíme Vás o trpělivost, snažíme se vyřídit všechny tel. hovory.
Sledujte změny na našich web.stránkách:
 www.destka-ambulance.cz

// Přidáno: 25.5.2020


V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v ordinaci tato pravidla:

- K vyšetření se předem objednejte (tel. č.: 548 525 148, e-mail:info@detska-ambulance.cz).
-  Dostavte se včas, při zpoždění se musíte objednat znovu.
-  Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.
-  Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP.
-  Zakryjte si ústa a nos.
-  Do ordinace běžte co nejkratší cestou.
-  Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.
-  Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …).
-  Vaše dítě držte u sebe, dítě nesmí na nic sahat.
- Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
- Při použití WC dodržujte hygienické zásady.
- Použité jednorázové kapesníky si odneste.
- Použité dětské pleny si odneste.

Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky.

// Přidáno: 13.5.2020


Upozornění!
Vážení pacienti,
s účinností od 1. 5. 2020 dochází ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění. Změna se týká úhrady očkování pojišťovnami proti invazivním meningokokovým infekcím. 
Hrazené očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, - je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku
- a skupiny A, C, W, Y je–li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Jedná se o vakcíny:
1.Bexero (proti mening. typu B) – kdy do je očkování zahájeno nejpozději do 6. dokončeného měsíce věku.
2.Nimenrix (proti mening. typu ACWY) – kdy je očkování zahájeno nejpozději do 24. měsíce věku.

// Přidáno: 6.2.2015


Pozor změna !!!
Vážení pacienti,
1)na základě zákona 373/2011
(o specifických zdravotních službách Hlava IV.,
Díl 1-Posudková péče a lékařské posudky §41-52)

Dochází ke změně postupu při vyplňování:
Posudků o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci
 - posudek nelze vystavit na počkání
 - pro jeho řádné vyplnění je potřeba dodat všechny aktuální   zprávy ze specializovaných   pracovišť (pokud se zde dítě léčí)
 - oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu, přesnou specifikaci zotavovací akce.
V případě, že výše zmíněné nebude dodáno-sděleno, není možné posudek vyplnit.

2) Na základě nařízení vlády 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání ( ve znění vyhlášky 367/2012) dochází také ke změně postupu potvrzování přihlášek na výše uvedené školy.
Posudek nelze vystavit na počkání.

Pro řádné vystavení posudku k přihlášce je třeba dodat:
 - kód oboru vzdělávání
 - název oboru
 - přesnou adresu školy, IČO, zřizovatele školy - IČO
 - specifikaci oboru vzdělávání
 - dodat všechnz aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť ( pokud se zde dítě léčí)
 - oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu

Bez výše dodaných informací nelze posudek vystavit.
 

// Přidáno: 3.1.2014


Vážení pacienti,
dovolujeme si Vás znovu informovat, že
ordinace MUDr. Yvety Tomanové je akreditovaným pracovištěm, kde zkušení lékaři absolvují svoji povinnou stáž.
 
Zároveň se zde můžete čas od času potkat i s mediky, kteří jsou MUDr. Yvetou Tomanovou proškolováni.
 
Pokud si přejete být vyšetřeni MUDr. Yvetou Tomanovou, stačí se domluvit při telefonickém objednání.
 
Děkujeme.

Stránka: 3/41234