MUDr. Iveta Tomanová

adresa:

Fügnerova 39, 613 00 Brno

telefon:

548 525 148

email:

info@detska-ambulance.cz

Aktuality z ambulance

tisknout aktuální stránku

zobrazit datový sklad souborů pro pacienty

// Přidáno: 20.8.2020


Upozornění:
Vážení pacienti,
4.9.2020 máme sanitární den. Ordinace bude uzavřena. V akutních případech jsou možné telefonické konzultace.

// Přidáno: 23.6.2020


Změna ordinační doby z důvodu pandemie COVID-19
 
Pondělí – Pátek: od 8-12,00 hod.
                               POUZE PRO OBJEDNANÉ ZDRAVÉ PACIENTY
                                         – doprovod- pouze 1 osoba!!

                               od 13-14,00 hod.
                      
POUZE PRO OBJEDNANĚ NEMOCNÉ PACIENTY
                                - prosíme o dodržování přesného času objednání!!

Objednávejte se na tel. číslech: 548 525 148
                                                     724 890 615
 
Prosíme Vás o trpělivost, snažíme se vyřídit všechny tel. hovory.
Sledujte změny na našich web.stránkách:
 www.destka-ambulance.cz

// Přidáno: 25.5.2020


V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte v naší ordinaci tato pravidla:
 

 1. K vyšetření se předem objednejte (tel. č.: 548 525 148, e-mail:info@detska-ambulance.cz).
 2.  Dostavte se včas, při zpoždění se musíte objednat znovu.
 3.  Vstupujte až na výzvu personálu, dodržujte jeho pokyny.
 4.  Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. s jedním doprovodem u nezletilých a osob ZTP.
 5.  Zakryjte si ústa a nos.
 6.  Do ordinace běžte co nejkratší cestou.
 7.  Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdr. zařízení.
 8.  Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …).
 9.  Vaše dítě držte u sebe, dítě nesmí na nic sahat.
 10. Ve zdr. zařízení nekonzumujte nápoje a jídlo.
 11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady.
 12. Použité jednorázové kapesníky si odneste.
 13. Použité dětské pleny si odneste.
 14. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,…
 15. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky.
 
 

// Přidáno: 13.5.2020


Upozornění!
Vážení pacienti,
s účinností od 1. 5. 2020 dochází ke změně zákona o veřejném zdravotním pojištění. Změna se týká úhrady očkování pojišťovnami proti invazivním meningokokovým infekcím. 
Hrazené očkování proti invazivním meningokokovým
infekcím způsobeným meningokokem skupiny B,

 •      je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku
 •       a skupiny A, C, W, Y je–li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.
Jedná se o vakcíny:
1.Bexero (proti mening. typu B) – kdy do je očkování zahájeno nejpozději do 6. dokončeného měsíce věku.
2.Nimenrix (proti mening. typu ACWY) – kdy je očkování zahájeno nejpozději do 24. měsíce věku.


// Přidáno: 6.2.2015


Pozor změna !!!
Vážení pacienti,
1)na základě zákona 373/2011
(o specifických zdravotních službách Hlava IV.,
Díl 1-Posudková péče a lékařské posudky §41-52)

Dochází ke změně postupu při vyplňování:
Posudků o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci
 - posudek nelze vystavit na počkání
 - pro jeho řádné vyplnění je potřeba dodat všechny aktuální   zprávy ze specializovaných   pracovišť (pokud se zde dítě léčí)
 - oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu, přesnou specifikaci zotavovací akce.
V případě, že výše zmíněné nebude dodáno-sděleno, není možné posudek vyplnit.

2) Na základě nařízení vlády 211/2010 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání ( ve znění vyhlášky 367/2012) dochází také ke změně postupu potvrzování přihlášek na výše uvedené školy.
Posudek nelze vystavit na počkání.

Pro řádné vystavení posudku k přihlášce je třeba dodat:
 - kód oboru vzdělávání
 - název oboru
 - přesnou adresu školy, IČO, zřizovatele školy - IČO
 - specifikaci oboru vzdělávání
 - dodat všechnz aktuální zprávy ze specializovaných pracovišť ( pokud se zde dítě léčí)
 - oznámit jakékoliv změny zdravotního stavu

Bez výše dodaných informací nelze posudek vystavit.
 

Stránka: 1/212